Waarom de naam Duurzame balans?

De naam is niet zomaar gekozen. De beleving van een goede kwaliteit van het leven hangt nauw samen met de balans waarin je verkeert. Een goede balans tussen bijvoorbeeld werk en privé of tussen denken en voelen levert meer zelfwaardering op in je dagelijks leven. Wanneer deze waardering langere tijd aanhoudt, kan er worden gesproken van een goede kwaliteit van het leven. In de trainingen wordt daarom veel aandacht gegeven aan het creëren of herstellen van deze balans en krijg je hiervoor hulpmiddelen aangereikt.

Het duurzame deel gaat over de brede toepasbaarheid over wat je hier leert. Hoewel er wordt uitgegaan van een meer specifieke hulpvraag, de antwoorden die je vindt zullen ook toepasbaar zijn op andere hulpvragen die bij jou leven. Ook zal je in de toekomst vaardiger zijn in de omgang met nieuwe vraagstukken. Het doel is dus jou die vaardigheden aan te reiken waar je voor de rest van je leven wat aan hebt.


Je waarneming en overtuigingen vormen je beleving

Het leven bestaat uit vele facetten en het lijkt een enorme kunst te zijn om het allemaal op orde te houden. Elk persoon wordt in aanleg of door ervaringen uit gebeurtenissen belemmerd. Een centraal thema bij Duurzame Balans is de betekenis die we aan gebeurtenissen geven en de mate waarin deze betekenissen ons helpen of beschadigen. Door het bijstellen van deze betekenissen en de onderliggende overtuigingen kan het bijbehorende gevoel naar het positieve gebracht. Ik heb dit zelf veelvuldig in mijn leven met succes toegepast.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de connectie tussen lichaam en gedachten van groot belang is. Een fit lichaam maakt beter gebruik van hormonen die ons een positief gevoel geven en maakt minder stresshormonen aan. Een positiever gevoel leidt tot een positiever denkpatroon.

Hou het simpel

Bij Duurzame Balans maak ik het niet moeilijker dan nodig. Er zit veel wetenschap achter de begeleiding, dat klopt. Ik ga je er niet onnodig mee vermoeien. Het is belangrijker dat ik jouw taal blijf spreken. Tijdens de training ga je genoeg uitdagingen tegenkomen. De begeleiding is daarom duidelijk en transparant opgezet.

Werken vanuit positiviteit

Een positieve grondhouding is de halve winst. Er kan ons van alles mankeren en we kunnen daar veel last van hebben. Toch is het belangrijk om vooral te kijken naar de dingen die wel kunnen. De ervaringen die je krijgt door toch dingen te bereiken zullen je veel voldoening geven en je krachtiger maken.

Leer zelf verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven

Door verantwoordelijkheid te nemen worden successen jouw successen. Ook de fouten die je maakt worden jouw fouten, waaruit je goede lering kan trekken, het zijn immers jouw fouten. Dit is goed voor je zelfwaardering en daarmee goed voor je zelfvertrouwen. In de trainingen doen we dus alleen dingen waar jij achter staat, of kan leren achter te staan. Uiteindelijk wordt een succesvolle training voornamelijk bepaald door de mate waarin jij verantwoordelijkheid voor jouw leven en de bijbehorende keuzes neemt.

Practice what you preach

Een goed advies is alleen een goed advies als je deze zelf hebt doorleefd. Soms onderschatten we de uitdaging die de ander heeft bij het uitvoeren van een advies. Ik doe mijn uiterste best om mij zoveel mogelijk in jouw beleving te verplaatsen. Je zal van mij geen adviezen krijgen die misschien wel logisch zijn maar in de praktijk om subjectieve reden eigenlijk onhaalbaar blijken.Beroeps- en belangenverenigingen

Bij Duurzame Balans streef ik naar een goede kwaliteit van dienstverlening. Om deze kwaliteit enigszins toetsbaar te maken ben ik ingeschreven bij PsyNIP, het Nederlands instituut voor Psychologen. Ook ben ik aangesloten bij het NVNLP, de Nederlandse belangenvereniging voor NLP. In de toekomst zullen meer inschrijvingen bij andere beroepsverenigingen volgen.