Laten we simpel beginnen… hoe heet je?

Mijn naam is Jeroen, bouwjaar 1970, getrouwd, geen kinderen, hou van dieren, buiten zijn en pannenkoeken.

Vertel eens iets over jezelf, wat doe je?

Sinds begin 2020 houd ik mij bezig met mijn bedrijf “Duurzame Balans”. Hiermee geef ik invulling aan een langgekoesterde ambitie tot meer zelfbeschikking en de zorg voor mijn medemens. Ook probeer ik hiermee ook een mogelijkheid te geven voor mensen die niet als ziek worden beschouwd maar toch iets nodig hebben om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Zowel in de privé- als arbeidssfeer. Het is een breed werkveld met vele invalshoeken. Hierom luister vooral eerst naar wat de client nodig heeft en sta dus niet meteen klaar met alle technieken die ik kan toepassen. De cliënt voorop dus, voor mij de uitdaging en het plezier om passende begeleiding te geven.

Jeroen op de boot
Oké, dat is wat je doet, maar wie ben je eigenlijk?

Heb je even? Het gaat wat ver om uit te wijden. Ik denk dat ik mijzelf hier het best beschrijven aan de hand van twee rollen die ik heb. Ik ben student omdat ik studeer en ik ben zelfstandig ondernemer omdat ik een eigen bedrijf heb. Dit zijn twee deelaspecten van mij en eigenlijk beschrijven ze ook meer wat ik doe. Als ik kijk naar wie ik in het grotere geheel ben dan zou ik zeggen dat ik iemand ben die harmonie en verbondenheid nastreeft met als hogere doelen liefde, vrijheid en levensgeluk. Het belangrijkste wat ik met Duurzame Balans wil bereiken is dat mede door mijn begeleiding cliënten zichzelf in staat stellen deze liefde, vrijheid en levensgeluk voor zichzelf en hun omgeving te creëren.

Wat heb je in het verleden voor werk gedaan?

Ik heb 30 jaar bij Defensie gewerkt, eerst als militair, later als burger. Een interessante en leerzame tijd. Defensie is een complexe organisatie met vele invalshoeken. De eerste jaren had ik voornamelijk functies waarbij toegepaste kennis en vaardigheden belangrijk waren. Later vond ik mijzelf meer terug in management functies. Het was niet altijd makkelijk, maar ik denk met genoegen terug aan alle plezier en vele uitdagingen die ik daar heb beleefd. Ook de omgang met veel collega’s, dat vond ik leuk en dat is iets wat ik nu wel een beetje mis.

Waarom een carrièreswitch?

Als nevenactiviteit begeleide ik collega’s met uiteenlopende vraagstukken, vaak over hun persoon in hun arbeidsomgeving. Dit vond ik zo leuk dat ik mij op dit punt ben gaan ontwikkelen. Ik werd (en word) er blij van wanneer een cliënt “wakker wordt” en zichzelf in staat stelt sturing te geven aan het leven dat ze leiden. Voor mij was het ook een ontwikkeltraject wat mij er uiteindelijk toe heeft gebracht om een veilige situatie met vast contract te verruilen voor een financieel minder veilige situatie waar ik veel meer voldoening uit haal. Vooral de meer recente jaren ben ik vrijheid en zelfbeschikking veel meer gaan waarderen dan voorheen. Uiteindelijk heb ik invulling gegeven aan dit verlangen door met een eigen bedrijf verder te gaan.

Wat maakt je bijzonder in dit vakgebied?

In voorgaande jaren heb ik wat ervaringsdeskundigheid opgedaan. Ik heb aan den lijve ervaren hoe het is om in een moeilijke situatie te zitten en hoe makkelijk begeleiders “oplossingen” aanreiken en zich erover verbazen als het niet helemaal lukt. Het ligt dan vaak aan de cliënt niet aan het systeem, vindt men. Tevens viel het mij op dat we in de GGZ-patiënten naar mijn smaak te vroeg loslaten. Dit verhoogt de kans dat patiënten in hun oude patroon vervallen, omdat ze er eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Uiteindelijk heb ik de onderdelen bij elkaar geraapt en er zelf een passende oplossing aan gegeven. Ik heb hier diepgaand onderzoek voor verricht zodat mijn belevingen konden worden vertaald naar herbruikbare kennis. Het thema dat cliënten het zelf moeten doen staat als een paal boven water, de kwaliteit van de begeleiding is een kritische succesfactor. Kortom, naast dat ik een methode kan toepassen kan ik je ook heel goed begrijpen. Dit is iets wat een traject bij Duurzame Balans volgens mij absoluut een meerwaarde geeft.

Wat heb je concreet aan opleiding gehad?

Op dit moment ben ik druk bezig met mijn studie Psychologie aan de Open Universiteit. De studie doe ik met veel plezier en ik herken er veel onderwerpen in die ik al eens heb gezien. Het geeft mij een nog steviger fundament voor de toekomst.

Ik het begin van de jaren jaren negentig heb ik de opleiding tot officier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) gevolgd en afgerond. Het was een brede opleiding waar ook de vakgebieden psychologie en sociologie in verweven zaten. Ook in de latere trainingen kwamen diverse psychologische en sociaalpsychologische aspecten en de toepasbaarheid ervan in de leerstof terug. Mijn inzicht kreeg een grote impuls toe ik de NLP practitioner (2015/2016) en de NLP master (2017/2018) trainingen volgde en de finesses van coaching gesprekken mij hiermee eigen maakte. In 2017 heb ik de psychosociale basiskennis afgerond, hiermee kwalificeer ik mij theoretisch om facturen via verzekeraars vergoed te krijgen. Zover is het echter nog niet, het bedrijf moet nog iets meer vorm krijgen voordat ik dit ga realiseren. In 2021 heb ik een EMDR training gedaan zodat begeleiding voor lichte trauma’s ook tot de mogelijkheden behoort.

Wat voor trainingen en opleidingen ga je nog meer doen?

Bijna dagelijks krijg ik wel impulsen die “waarom” en “wat maakt het dat..” vragen bij mij oproepen. Door deze vragen te onderzoeken bouw ik brede kennis op. De strategie is om, naast mijn studie Psychologie, vakinhoudelijke trainingen en seminars te volgen. Als vertrekpunt hiervoor gebruik ik de onderwerpen die ik in mijn praktijk tegen kom, hier is immers behoefte aan. Zo zorg ik voor een brede ondergrond. De aanpak lijkt misschien wat onconventioneel. Ik heb in mijn vorige carrière echter geleerd dat het zinvol is om je te richten op de kennis die je daadwerkelijk nodig hebt. Dit motiveert meer en het is efficiënter.

Op welke doelgroepen heb je jezelf gericht?

Meer uitleg staat elders op de site beschreven. Ik richt mij zowel op individuen als groepen. Voor beiden hanteer ik maatwerk om ervoor te zorgen dat er zo passend mogelijk uitwerking wordt gegeven aan de hulpbehoefte met het gewenste resultaat. Gezien mijn achtergrond heb ik veel affiniteit met hiërarchisch georganiseerde structuren en alle dynamiek die dit voor personen en groepen die dit met zich meebrengt. Binnen de IT-organisaties van defensie heb ik hier veel ervaring opgedaan. Ik beperk mij natuurlijk niet hiertoe, de ervaring in dit soort omgevingen geeft mij echter wel een goede voorsprong.

Ben je aangesloten bij een beroepsvereniging?

Jazeker. Kwaliteit en ethiek zijn in dit vakgebied bijzonder belangrijk. De cliënt moet beschermd zijn. Daar draag ik als behandelaar zo goed mogelijk zorg voor. Ik handel binnen de ethische kaders en leg indien gevraagd verantwoording af aan deze beroepsverenigingen. De cliënten die bij mij onder begeleiding zijn kunnen deze beroepsverenigingen rechtstreeks benaderen.

Ik ben verbonden aan het Nederlands Instituut voor Psychologen (SPS-NIP, studentlidmaatschap) en aan de Nederlandse vereniging voor NLP. Later zullen meer lidmaatschappen volgen.