Training C: Duurzame persoonlijke groei

Leestijd: 2 minuten

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor personen die vaardiger willen omgaan met hun eigen rol in de dagelijkse belevingen. Door dichter bij jezelf te komen ben je veelal beter in staat om de juiste keuzes te maken en deze zo kan communiceren dat het meer acceptabel wordt voor je gesprekspartner. Acceptatie is binnen de psychologie een groot thema; het je geaccepteerd voelen draagt voor een groot deel bij aan jouw kwaliteit van het leven.

De training staat open voor personen die hun leven pragmatisch redelijk op orde hebben en willen werken aan een meer positieve beleving ervan. Deze training is ook toegankelijk voor personen die een GGZ-depressiebehandeling hebben voltooid en de vaardigheden genoemd in trainingen A en B onder de knie hebben.

Het traject is hoofdzakelijk theoretisch ingesteld. Voor een meer pragmatische benadering zijn trajecten A en B beter ingericht, voor een meer levensbeschouwelijke benadering zijn de vervolgtrajecten D en E meer geschikt.

Stijl van de training
PragmatischJa
TheoretischJa
LevensbeschouwelijkNee
Wat leer je
 1. Jezelf beter waarderen door je successen te vieren en je teleurstellingen te evalueren (ankeren)
 2. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid laten
 3. Omgaan met kritiek en feedback (van wie is het)
 4. De kunst van nee zeggen met een juiste onderbouwing (ecologie)
 5. De kunst van ja zeggen met bewaking van je eigen grenzen.
 6. De beginselen van conflicthantering (waaiertje)
Wat is de nagestreefde uitkomst?

Aan het eind van de training voel jij veel beter waar je staat en voel je jezelf krachtiger met de nieuwe vaardigheden. Je kan goed bepalen of iets van jou is, of van een ander en je kan goed je keuzes onder woorden brengen.

Wat investeer je in jezelf
 • Acht sessies van een uur waarin je jezelf inzet om de kennis en intentie ervan goed tot je te nemen,
 • Tussen de sessies door experimenteren met het geleerde. Durven is hier belangrijk,
 • Tussen de sessies diepgaand stilstaan bij jouw ervaringen uit de experimenten,
 • Een financiële investering die te overzien is.

Training D: Duurzame zelfeffectiviteit

Leestijd: 2 minuten

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor personen die willen werken aan hun zelfeffectiviteit door doelen te stellen en keuzes te maken die bij ze passen en bovendien gevoelsmatig ook bij hen horen. Bovendien leer je in deze training deze keuzes op een succesvolle manier uit te dragen zodat er voor jou meer mogelijkheden binnen bereik kunnen komen.

De training staat open voor personen die de concepten “verantwoordelijkheid” en “feedback” beheersen (zie ook training C).

Het traject is hoofdzakelijk theoretisch ingesteld. Voor een meer pragmatische benadering zijn trajecten A en B beter ingericht, voor een meer levensbeschouwelijke benadering is vervolgtraject E meer geschikt.

Stijl van de training
PragmatischNee
TheoretischJa
LevensbeschouwelijkJa
Wat leer je
 1. Keuzes maken die bij jou doelen en gevoelens passen
 2. Het concreet formuleren en nastreven van doelen (smart-outcome)
 3. Jezelf committeren aan de doelen.
 4. Positieve gevoelens bij je houden, afstand nemen van negatieve gevoelens (collapsing ankeren)
 5. Houvast voor succesvolle communicatie (8 stappenmodel)
 6. Mogelijkheden binnen bereik halen (diepe overtuigingen uitdagen)
Wat is de nagestreefde uitkomst?

Aan het eind van de training kan jij de doelen formuleren en de keuzes maken die bij jou horen. Bovendien weet je hoe je jouw doelen en keuzes effectief te communiceren en kan je herkennen op welk vlak de pijnpunten zitten als het een conflict oplevert. Met het inzicht zal je in staat zijn om een conflict succesvol op te kunnen lossen.

Wat investeer je in jezelf
 • Zeven sessies van een uur, plus een dubbelsessie van twee uur waarin je jezelf inzet om de kennis en intentie ervan goed tot je te nemen,
 • Tussen de sessies door experimenteren met het geleerde. Durven is hier belangrijk,
 • Tussen de sessies diepgaand stil staan bij jouw ervaringen uit de experimenten,
 • Een financiële investering die te overzien is.

Training E: Duurzame sturing aan de kwaliteit van je leven

Leestijd: 2 minuten

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor personen die willen ontdekken wat hen nu eigenlijk beweegt. Een dieper inzicht in jezelf draagt bij aan een uitgebreide mogelijkheden om de kwaliteit van jouw leven te verbeteren. Je beschikt al over de nodige vaardigheden, wat je nu wil weten is waartoe het eigenlijk allemaal dient en op welke wijze het tot uiting mag komen. Die carrière-switch? Toch verhuizen, of niet? Krijg hier de mogelijkheden tot het verkrijgen van jouw inzicht op jouw identiteit en verlangens.

De training staat open voor personen die zelf open staan voor verandering en geen weerstand hebben tegen diepergaande zelfevaluatie en conceptueel of abstract denken.

Het traject is hoofdzakelijk levensbeschouwelijk ingesteld. Voor een meer pragmatische benadering zijn trainingen A en B beter ingericht, voor een meer theoretische benadering zijn de trainingen C en D meer geschikt.

Stijl van de training
PragmatischNee
TheoretischJa
LevensbeschouwelijkJa
Wat leer je
 1. Je eigen gedrag analyseren, triggers herkennen en emotie reguleren (meta niveaus)
 2. Kijken naar anderen, wat is hun succesvolle gedrag? (modellering)
 3. Betekenis geven aan jouw identiteit (werken met delen)
 4. Dieper inzicht in wat jou beweegt, waar jouw voorkeuren liggen (logische niveaus)
 5. Jouw inzicht en vaardigheden tot uiting laten komen in jouw leven
Wat is de nagestreefde uitkomst?

Aan het eind van de training begrijp en beleef je meer van je eigen persoon, heb je meer gevoel bij jouw voorkeuren en gaat het nastreven van deze voorkeuren je makkelijker af omdat je jouw connectie met jezelf hebt verstevigd.

 Wat investeer je in jezelf
 • Zes sessies van een uur, plus twee dubbelsessies van twee uur waarin je jezelf inzet om de kennis en intentie ervan goed tot je te nemen,
 • Tussen de sessies diepgaand stil staan bij jouw ervaringen, bewust je leven beleven,
 • Een financiële investering die te overzien is.