Training A: Duurzame terugvalpreventie

Leestijd: 2 minuten

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor personen die middels een effectief terugvalpreventieplan hun kansen op een (nieuwe) depressie willen verkleinen.

De training staat open voor mensen die succesvol een GZZ-depressiebehandeling hebben doorlopen en voor mensen die willen voorkomen dat ze in een depressie raken.

Het traject is pragmatisch ingesteld. Voor een meer theoretische of levensbeschouwelijke benadering zijn de vervolgtrajecten C, D of E meer geschikt.

Stijl van de training
PragmatischJa
TheoretischNee
LevensbeschouwelijkNee
Waarom?

In de GGZ worden standaard protocollen voor de behandeling van depressie gehanteerd. Deze protocollen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en “best practices”. Ze worden binnen de GGZ als zeer effectief beschouwd. De stappen binnen het depressieprotocol bestaan achtereenvolgens uit crisisbeheersing (emotieregulatie), behandeling (inzicht gevende gespreksvoering en medicatie) en nazorg (terugvalpreventieplan).

Binnen dit protocol in de GGZ is er voor de eerste twee delen veel aandacht, het derde schiet er nog wel eens bij in. Het resultaat is dat de planvorming, begeleiding en uitvoering van terugvalpreventie onvoldoende aandacht krijgt en daarmee de kans op een nieuwe depressie aanzienlijk wordt vergroot.

Wat leer je
 1. Het opstellen van een terugvalpreventieplan wat bij je past
 2. Je committeren aan je terugvalpreventieplan
 3. Plezier halen uit je terugvalpreventieplan
 4. Begeleiding en bijstelling van je plan gedurende het gehele traject, zodat je later zelf je plan ook kan bijstellen.
 5. Openstaan voor nieuwe mogelijkheden
Wat is de uitkomst?

Jouw persoonlijke terugvalpreventieplan dat model staat voor jouw gewenste levenswijze. Je kan het zelf aanpassen en je haalt er vooral plezier uit, wat de sleutel is tot het succes ervan.

Wat investeer je in jezelf
 • Zeven sessies van een uur waarin je jezelf inzet om een goed plan te maken en de resultaten te evalueren,
 • Tussen de sessies door uitvoering geven aan het plan en informatie verzamelen over het verloop,
 • Verantwoordelijkheid nemen voor jouw resultaten,
 • Een financiële investering die te overzien is.

Training B: Duurzame helpende gedachten

Leestijd: 2 minuten

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor personen die moeite hebben om belemmerende gedachten om te zetten in helpende gedachten. De in het GGZ-depressieprotocol veelal gebruikte cognitieve gedragstherapie (CGT) staat hier centraal. Het leren van de methodiek is de eerste stap, het effectief voor je laten werken is een kunst op zich. Wanneer je dit onder de knie hebt is het een zeer sterk hulpmiddel voor je positieve beleving in het dagelijks leven.

De training is beschikbaar voor personen die succesvol een GZZ-depressiebehandeling of een behandeling voor een gegeneraliseerde angststoornis hebben doorlopen en zich op dit vlak verder willen bekwamen. In het eerste geval is het handig om eerst training A te hebben doorlopen voor een stabiele ondergrond.  De training staat ook open voor personen zonder GGZ-geschiedenis die meer inzicht willen krijgen hoe ze helpende gedachten kunnen ontwikkelen en versterken.

Het traject is hoofdzakelijk pragmatisch ingesteld. Voor een meer theoretische of levensbeschouwelijke benadering zijn de vervolgtrajecten C, D of E meer geschikt.

Stijl van de training
PragmatischJa
TheoretischNee
LevensbeschouwelijkNee
Wat leer je
 1. Het maken en doorgronden van effectieve 5G schema’s
 2. Jezelf associëren en dissociëren met gedachten en situaties
 3. Hulpbronnen voor je helpende gedachten herkennen en inzetten
Wat is de uitkomst?

Aan het eind van de training kan jij belemmerende gedachten succesvol omzetten in helpende gedachten en blijf je enthousiast de methode gebruiken omdat het je veel minder moeite kost en het goed voor je werkt.

Wat investeer je in jezelf
 • Zeven sessies van een uur waarin je jezelf inzet om de methodiek grondig eigen te maken,
 • Tussen de sessies door uitvoering geven aan het maken en doorleven van 5G schema’s voor zowel belemmerde als helpende overtuigingen,
 • Verantwoordelijkheid nemen voor jouw resultaten,
 • Een financiële investering die te overzien is.