Weerbaarheid in balans

Het is voor bedrijven mogelijk om medewerkers voor dit traject aan te melden. De medewerker leert tijdens de sessies om beter en gestructureerder voor zichzelf op te komen en leert daarbij de eigen argumenten en de argumenten van een ander in de juiste context te plaatsen. Door een juiste herwaardering van de argumenten zal dit leiden tot minder conflicten in het werkterrein. Dit komt de werksfeer en daarmee het uiteindelijke bedrijfsresultaat ten goede. De training is ook beschikbaar als groepstraining op bedrijfslocatie. 

De duurzaam inzetbare medewerker

Een duurzaam inzetbare medewerker laat naast gezond gedrag in de werkomgeving ook gezond gedrag in de privé omgeving zien. De training is gericht op het vinden van een juiste balans tussen deze twee en heeft tevens tot doel een burn-out te voorkomen. Vanuit bedrijfsperspectief helpt dit om het ziekteverzuim naar beneden te dringen, wat een positieve bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. De training is ook beschikbaar als groepstraining op bedrijfslocatie. 

De manager in balans

De hedendaagse manager kan behoorlijk onder druk staan, Doelen moeten vaak worden gehaald en middelen zijn veelal schaars. De organisatie is mogelijk complex en er zijn soms uitdagingen in de sociale omgang. In deze training leer je een betere balans te creëren tussen alle belangen die er op je af komen. Je leert grenzen te stellen en schijnbare onmogelijkheden in mogelijkheden om te zetten. Communicatie vanuit een realistisch zelfvertrouwen kan je hier meer mogelijkheden geven om in je rol als manager succesvoller te zijn. De training is ook beschikbaar als groepstraining op bedrijfslocatie. 

Arbeidsbemiddeling

Wanneer er verschillen van inzicht zijn ontstaan tussen werkgever en werknemer beschikken ze over uiteenlopende mogelijkheden om de dialoog voort te zetten. Deze variëren tussen een door een human resources (HR) begeleid gesprek, via mediation, tot een rechtsgang. De arbeidsbemiddeling positioneert zich tussen de dialoog tussen een HR-begeleid gesprek en het meer formele mediation gesprek. Het helpt beide partijen om in een informele setting elkaar alsnog tot overeenstemming te komen. Het verschil tussen HR-begeleiding en arbeidsbemiddeling is dat de arbeidsbemiddelaar neutraal is, beide partijen worden gelijkwaardig gehoord. Dit is een belangrijk gegeven voor het vertrouwensherstel tussen werkgever en werknemer.